Dotazy studentů k helmintologické části:


Přednáška 1:Přednáška 2:


Je u tasemnice Hymenolepis nana vynechání mezihostitele a zkrácení životního cyklu fixovaným znakem?

Není. Tasemnice může využít klasický i zkrácený cyklus podle okolností/podmínek. Tomu odpovídá i to, že u obou cyklů je zachován počet ontogenetických stadií a obligátně se tvoří mezihostitelské larvální stadium (cysticerkoid), které vzniká buď v bezobratlém nebo v obratlovci (u zkráceného cyklu). Zkrácený cyklus je tedy charakterizován jen odlišnou lokalizací této larvy (ve střevní sliznici hlodavce či člověka) v hostiteli, který se následně stane i definitivním hostitelem dospělé tasemnice. U klasického cyklu by tato larva byla v hemocelu nějakého hmyzu.Přednáška 3:


Kdy vzniká tunel tvořený hlísticemi ve střevním epitelu?

Tvorba tunelu je stimulována při/po kontaktu hlístice s napadenými buňkami, a to díky mechanickým (pohyb) i chemickým (exkrečně-sekreční bioaktivní produkty) aktivitám hlístic. Nejedná se tedy o ovlivňování buněk a jejich modifikaci „na dálku“.