Výukové materiály 

(akademický rok 2017/2018)

Obecná parazitologie 

(bakalářská přednáška na PřF UK)