Výukové materiály

(akademický rok 2021/2022)

Biologie helmintů

(magisterská přednáška na PřF UK)


Úvod, význam helmintů (6.10.2021)

Vývojové cykly helmintů (20.10.2021)

Platyhelminthes, „Turbellaria“ (20.10.2021)

Trematoda, Aspidogastrea, úvod Digenea (27.10.2021)

Charakteristika motolic, ontogeneze (3.11.2021)

Přehled čeledí motolic I. (3.11.2021)

Přehled čeledí motolic II. (10.11.2021)

        Clonorchis sinensis

Monogenea - charakterizace a zástupci (10.11.2021)

Cestoda - úvodní charakteristika (24.11.2021)

Cestoda - přehled skupin (1.12.2021)

        Ligula intestinalis

Acanthocephala (8.12.2021)

Hirudinea (8.12.2021)

Nematoda - úvod a stavba těla (15.12.2021)

Nematoda - přehled skupin I. (22.12.2021)

Nematoda - přehled skupin II. (22.12.2021)

        Angiostrongylus costaricensis

        Ancylostoma ceylanicum

        Thelazia callipaeda

        Toxocara canis

Nematomorpha (5.1.2021)


K „dobrovolnému“ studiu (pouze ke studiu, nešířit !!!):

Foundations of Parasitology (Mc Graw Hill, 2013)

Diagnostic Medical Parasitology (ASM Press 2016)

Parasitic Diseases (Parasites Without Borders, Inc., 2019)