Výukové materiály

(akademický rok 2022/2023)

Biologie helmintů

(magisterská přednáška)


Úvod, význam helmintů (5.10.2022)

Životní cykly a ontogeneze (12.10.2022)

Turbellaria“ (12.10.2022)

Aspidogastrea, Digenea - úvod I. (19.10.2022)

Digenea - úvod II. (26.10.2022)

Digenea - přehled skupin I. (26.10.2022)

Digenea - přehled skupin II. (2.11.2022)

        Dicrocoelium dendriticum

        Clonorchis sinensis

        Schistosoma mansoni

Monogenea - úvod a přehled skupin (9.11.2022)

Cestoda - úvod a bazální skupiny (16.11.2022)

Eucestoda - přehled skupin (23.11.2022)

        Ligula intestinalis

        Hymenolepis diminuta

        Echinococcus granulosus

        Echinococcus multilocularis

Acanthocephala (7.12.2022)

Hirudinea (7.12.2022)

Nematoda - úvod (14.12.2022)

Nematoda - přehled skupin I. (14.12.2022)

        Trichinella britovi

        Toxocara canis

Nematoda - přehled skupin II. (21.12.2022)

        Angiostrongylus costaricensis

        Ancylostoma ceylanicum

        Thelazia callipaeda

Nematomorpha (21.12.2022)


Ke studiu pro zájemce:

Foundations of Parasitology (2013)

Diagnostic Medical Parasitology (2016)

Obecná parazitologie

(bakalářská přednáška)


Plasmodium a malárie (24.2.2023)

Leishmanióza a Chagasova choroba (3.3.2023)

Africké trypanosomy a spavá nemoc (10.3.2023)

Interakce prvoků se sliznicí a tkáněmi střeva (17.3.2023)