Výukové materiály 

(akademický rok 2016/2017)

Obecná parazitologie 

(bakalářská přednáška na PřF UK) 

 

Původci malárie, jejich buněčná biologie 

Leishmania spp., Trypanosoma cruzi 

Africké trypanosomy